نکات کاربردی در افزایش قابلیت جوجه در آوری :

سعیی کنیم از تخم هایی که پرنده  در خارج از محل تخم گذاری  یا اشیانه  تخم گذاشته برای جوجه کشی استفاده نکنیم. این تخم ها موجب کاهش قابلیت جوجه در آوری و کاهش راندمان دستگاه جوجه کشی خواهد شد .
کارگری که مصعول جمع آوری تخم ها است  باید آموزش داده شود  که هر بار با دستکش  تخم ها را جمع آوری کند  و یا هر بار دستانش را بشوید .
در موقع جمع آوری تخم ها سعی کنید  زیاد تخم ها روی هم قرار نگیررند .اگر از سبد های سیمی جهت حمل ونقل استفاده می شود بیش از دو سوم  سبد را پر نکنید  تا تخم ها آسیب نبینند .

 


قبل از قرار دادن تخم ها  در دستگاه جوجه کشی  آنها را درجه بندی کنید  و تخم های درشت و ریز را با هم در یک سینی قرار ندهید . چنانچه گله پیر و جوان است  تخم های آنها با هم در یک سینی قرار نگیرد.

ارزش غذایی تخم مرغ،بلدرچبن،اردک و ...

 


تخم های نا مناسب را جدا و حذف کنید . تخم مرغ کثیف و ترک دار و تخم های خیلی کوچک و با خیلی بزرگ  و دو زرده  تخم های با پوسته نازک و پوسته آهکی و تخم های بد شکل برای  جوجه کشی مناسب نیستند . در موقع قرار داد تخم در داخل شانه های دستگاه جوجه کشی دقت کنید  که طرف پهن تخم یا طرفی که کیسیه هوایی در آنجا قرار دارد  رو به بالا باشد  و طرف انتهای کوچک تخم به طرف پایین قرار گیرد .

 


قبل از قرار دادن  تخم ها در دستگاه جوجه کشی  حتما تخم ها بوسیله گاز فرمالدئید  یا اسپری یا دود دادن یا غوطه ور کردن  در محلول ضد عفونی گردد .
هر یک  از این روش های ضد عفونی فقط در غلظت مناسب و درجه حرارت مطلوب می تواند موثر واقع شود . این روش های ضد عفونی  برای تخم های تمیز  مناسب هستند  و برای تخم های جمع آوری شده  از کف سالن  یا تخم های کثیف نباید  از این روش  استفاده کرد .

 


تخم ها را در اتاق جداگانه ای  نگهداری کنید که حرارت و رطوبت  آن قابل  کنترل باشد .
اتاق نگهداری تخم همیشه مرتب و تمیز باشد  و از ورود  حشرات  به آن جلوگیری شود
اگر اغز فارم تا محل نگهداری تخم و دستگاه  جوجه کشی فاصله زیاد است به منظور  جلوگیری از تغییرات شدید حرارتی و رطوبت  و شوک به تخم ها دقت کافی داشته باشد . شیر

 


بین در مدت زمان  نگهداری تخم در انبار و درجه و رطوبت  مناسب جهت بدست آوردن بهتریت قابلیت  جوجه در آوری   ارتباط وجود دارد . هر چه مدت زمان نگهداری تخم در انبار بیشتر می شود  درجه حرارت انبار باید  پایین تر باشد و بالعکس ذخیره کردن تخم مدت زمان جوجه کشی  را زیاد می کند  به طور متوسط هر یک روز  ذخیره کردن تخم  باعث افزایش  مدت زمان جوجه کشی  به میزان یک ساعت  می گردد .

 


بنابراین سعی کنید تخم های تازه   و تخم های ذخیره شده در زمان های مختلف  در دستگاه جوجه کشی چیده شود .

 


تبادل گازی در طی مدت نگهداری در انبار  از طریق  منافذ  موجود در پوسته انجام  می پذیرد . گاز کربنیک از تخم خارج شده  و غلظت آن درر خلال  12 ساعت اول  بعد از تولید به سرعت کاهش می یابد  .

 

همچنین در مدت نگهداری در انبار قسمتی از آب تخم  از  طریق  تبخیر از دست می رود . این کاهش آب و  گاز کربنیک  به کاهش  قابلیت  جوجه در آوری  و پایین آمدن  کیفیت جوجه کمک می کند . بنابر این شرایط   نگهداری  تخم در انبار باید  3به نحوی باشد که کاهش  وزن آن به حد اقل برسد.

 

این عمل باعث افزایش میزان  رطوبت در اطراف تخم می گردد  ولی از خارج شدن گاز  کرنبک جلوگیری می نماید. بنابر این ابتدا  باید  تخم به میزان  کافی تخم و خیس شدن آن و رشد  قارچ  جلوگیری به عمل اید .

 


به منظور اجتناب از  وارد آمدن شوک  حرارتی به جنین و تعریق در سطح پوسته تخم مرغ ها باید قبل از چیده  شدن  در دستگاه جوجه کشی  از انبار  خارج و کمی  گرم شوند . تخم مرغ ها  باید  قبل از چیدن   در حد درجه  حرارت اتاق 20 تا 23 درجه  سانتی گراد  گرم شده و بعد  داخل دستگاه  چیده شوند . بنابراین وجود جریان هوای  موثر و درجه حرارت مناسب در محوطه  اتاق دستگاه جوجه کشی  جهت  گرم کردن اولیه  تخم ها ضروری است .

 

 

چنانچه این  شرایط در اتاق جوجه  کشی فراهم نباشد موجب افزایش  تغیرات در مدت زمان جوجه در آوری شده  و از عمل  گرم  کردن اولیه  تخم ها نتیجه معکوس  گرفته می شود .

 

صرف نظراز  درجه حرارت اولیه تخم  حتی با فراهم بودن   جریان هوای کافی  در اتاق جوجه کشی 5 تا 6 ساعت طول  می کشد تا درجه حرارت تخم ها به 20 درجه سانتی گراد برسد  و اگر  جریان کافی  نباشد مدت 5 تا 6 ساعت ممکن است  تا دو برابر  افزایش یابد . بنابراین سعی کنید :
جریان هوای کافی  و گرم  در اطراف  تخم ها بوجود آورید مدت زمانی حدود 5 تا 10 ساعت جهت گرم کرئدن اولیه تخم ها در نظر  بگیرید.

 


جهت جلوگیری از احتمال  هر گونه  تعریق  و خیس شدن  تخم ها می توانید  درجه حرارت تخم ها را دو ساعت  قبل از چیدن تا 28 درجه  سانتی گراد افزایش دهید .
جهت تامین هوای کافی  می توانید  از گذاشتن کولر گازی  در اتاق جوجه کشی  استفاده کنید.

 

برای درج خرید و فروش اگهی حیوانات مثل خرید همستر و یا ... به سایت چارپا مراجعه کنید.