در عرصه تحقیقات از هیچ تلاشی فروگذاری نشده و این دقیقا جایی است که بلو ریور وارد می‌شود. این شرکت آنچه را که فناوری «مشاهده و اسپری» می‌نامد، ارائه می‌دهد که از یادگیری ماشین به صورت لحظه‌ای برای پردازش تصاویر علف‌های هرز و محصولات بهره می‌برد و به نازل‌ها دستور می‌دهد چه چیزی را در کجا اسپری کنند. این باعث پیشرفت وسیعی در هر چیزی می شود که انسان می‌تواند انجام دهد، اما حفظ تخصص انسانی، مهم است.

هارتسک توضیح می‌دهد: کشاورزان با ادوات کشاورزی، مشاوران و پیمانکاران آنها، افرادی هستند که دهه‌ها و نسل‌ها دانش را در‌باره اقدامات عملی و زمین‌های کشاورزی با خود همراه دارند. این گونه که می‌بینیم این تکنولوژی حتی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که ابزارهایی برای گسترش دانش و توسعه آنها فراهم می‌آورد. سناریو «سمپاشی هوشمند» را در نظر بگیرید، می‌توان کشاورز یا متخصصی را در در نظر داشت که به مزرعه سر می‌زند و با پرسش‌هایی رو‌به‌رو خواهد بود؛ وضعیت محصول چگونه است؟ در این مرحله قصد دارد چه مقدار برای محصولات کشاورزی خود سرمایه‌گذاری کند؟ با اینکه دستگاه می‌تواند بین علف‌های هرز و محصولات کشاورزی تمایز قائل شود، اما آیا من به لحاظ اقتصادی و زراعتی، بباید دانم چقدر می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم؟

هارتسک در ماه مه سال جاری در نمایشگاه جهانی اینترنت اشیا در مورد این که چگونه کشاورزی نمونه بارز بهینه‌سازی فناوری‌های متصل به حساب می‌آیند سخنرانی داشت و گفت:

در درون دنیای صنعت، پیشرفت تکنولوژیکی هرگز به این روشنی نبوده، اما آنچه در خارج از آن است چطور؟

اتومبیل‌های خودران را در نظر بگیرید، نمی‌توان زیاد به سرتیترهای هیجانی در مورد آنها اعتماد کرد اما امروزه آنها در عالم واقع چه کاری می‌توانند انجام بدهند؟ در مقایسه با یک تراکتور هوشمند، می‌توان گفت، آنها اسباب‌بازی بیش نیستند و هارتسک قصد دارد روشن سازد ماشین‌ آلات کشاورزی هوشمند و اینترنت اشیا چگونه به درون کشاورزی نفوذ یافته‌اند.

او می‌گوید: هنگامی که به یک ماشین کاشت یا تراکتور می‌نگرید، در بسیاری موارد، یا شاید تقریباً در همه موارد، ماشین کاشت در هرردیف به یک حسگر مجهز است که هر بذر را که به خاک افتاده اندازه‌گیری می‌کند. سنسوری برای مشخص‌سازی حرکت واحد کاشت دارد تا اطمینان حاصل شود که واحد ردیف در تماس نزدیک با خاک قرار می‌گیرد و اگر تماس را حفظ نکند، سنسور یک محرک را برای اعمال فشار بیشتر به واحد ردیف فعال می‌سازد. این تنها ماشین کاشت است. تراکتور مجهز به سنسورهای زیادی در اطراف موتور و سیستم انتقال نیرو است و تراکتور مانند بسیاری از ماشین‌های بزرگ ما مجهز به مودم ۴G است که کار ایجاد ارتباط بین آن حسگرها و داده‌های به دست آمده را فراهم می‌کند و سپس آنها را به کلاود منتقل می‌سازد. هنگامی که داده‌ها به کلاود می‌رسند، آن را در اختیار کاربر، کشاورز، پیمانکار می‌گذاریم تا کنترل را به دست گیرند و با سایر شرکت‌ها به اشتراک گذارند. در اینجا به اکوسیستمی دست می‌یابیم که برای استفاده از داده‌ها تکامل و پیشرفت نشان می‌دهد. همه اینها به لطف ماشین‌های هوشمند فعال در مزرعه به دست می‌آیند. 

مترجم: بابک جمالی

طراحی باغچه