استرس گرمایی در گاو شیری

 اثرات استرس گرمایی:

1. افزایش تعداد تنفس (افزایش تعداد تنفس به بیش از 70 بار در دقیقه ، دراین حالت
دهان گاو باز بوده و شروع به له له زدن می نماید.)
2. كاهش خوراک مصرفی
3. افزايش آب مصرفي
4. افزايش تعرق
5. كاهش جريان خون به اجزاي دروني
6. كاهش شير توليدي و کاهش عملكرد توليد مثلی
كاهش شير توليدي و عملكرد توليد مثلي باعث ضرر اقتصادي به پرور شدهندگان گاو
شيري م يشود. کاهش مصرف خوراک به میزان 8 تا 12 درصد و یا بیشتر که به دنبال آن باعث
کاهش تولید شیر نیز می شود ضمن اینکه بخشی از موادغذایی مصرف شده نیز صرف کنترل
و حفظ دمای بدن دام می شود و از آنجایی که گاوهای پرتولید خوراک بیشتری مصرف
می کنند حساسیت بیشتری به استرس گرمایی دارند. در یک واحد گاوداری این تنش می تواند
روزانه 4 کیلوگرم تولید را در هر دام پایین آورد که این میزان در یک دوره تولید شیر می تواند
مقدار زیادی از تولید را کاهش دهد.
گاوداری
 
7. خطر بروز اسيدوز در دوره استرس گرمايي خطر اسيدوز افزايش ميي‌ابد. فاكتورهايي كه با مشكلات اسيدوزي مربوط م يباشند عبارتند از: كاهش مصرف ماد هي خشك با نسبت علوفه كمتر، کاهش نشخوار، کاهش ترشح بزاق و در نهایت ایجاد اسیدوز در دام که تمام اين فاكتورها با كاهش بازده غذايي مرتبط ميباشد و به دنبال آن توليد شير و اغلب اوقات چربي شير نيز كاهش ميي‌ابد. علاوه بر اين اسيدوز وضعيت كلي سلامتي حيوان، باروري و طول عمر مفيد توليدي گاو را تحت تاثير قرار ميدهد.
 
8. استرس گرمایی در گاوهای آبستن منجر به کاهش وزن گوساله می شود و بعد از زایش، گوساله دچار اختلالات متابولیکی می شود.
 
9. در استرس گرمایی معمو لا گاو سرپا می ایستد که ناراحتی مفاصل را به همراه خواهد داشت.
 
10 .استرس گرمایی باعث می شود فحلی کاهش و یا هنگام شب بروز کند و طول مدت آن نیز کم می شود. این اثر در گاوهای بالغ بیشتر از تلیسه ها است.
استرس گرمایی یك عامل مهم در ناباروری گاوهای شیرده بوده و از لحاظ اقتصادیخسارتهای شایان توجهی را باعث م یگردد. از جمله مواردی كه طی استرس گرمایی میتواند تحت تاثیر قرار گیرد اختلال در فعالیت طبیعی تخمدان
میباشد که در نهایت باعث کاهش عملکرد تولید مثلی و به خطر افتادن سلامت دام و ضرر اقتصادی به دامدار می باشد.

 

در سایت چارپا میتوانید قیمت دام زنده ، قیمت گاو زنده و همچنین دامداری های بزرگ و رسمی کشور را به راحتی پیدا کنید و خدمات و محصولات خود را ثبت کنید.

 

 

 

 

 

 

عوامل ایجاد آلودگی در شیر

 
 

شیر در مراحل زیر ممکن است آلوده و یا به عبارتی دچار افزایش بار میکروبی شود:

 

- جایگاه نگهداری دام
- بیماری دام
- جایگاه شير دوشی
- جمع آوری شیر
- نگهداری شیر در مراکز
- حمل و نقل شیر
- تحویل شیر به کارخانه
- فرآوری و توزیع شیر

1- جایگاه نگهداری دام :

 

یکی از عوامل مهم تأمین سلامت دام و تولید شیر بهداشتی داشتن محیط مناسب و بهداشتی نگهداری دام است. جایگاه نگهداری دام بایستی قابل شستشو و ضد عفونی و بدون شکاف و سوراخ باشد. وجود شکاف و سوراخ باعث می شود که حشرات و کنه ها و حيوانات موذی در آنها مستقر شوند. دیواره های جایگاه نگهداری بایستی صاف باشد.
 
انبار علوفه و کنستانتره لازم است خشک و غیرقابل نفوذ برای حیوانات موذی بوده و از محل نگهداری دام و اصطبل ها جدا باشد. دام های بیمار باید از گله جدا و تا زمان بهبودی کامل در مکان دیگری نگهداری شوند. کف اصطبل و یا جایگاه باید دارای پوشش سخت و صاف و غیرلغزنده بوده و دارای کانال فاضلاب و شیب مناسب باشد و رطوبت را بخوبی جذب کند. اصطبل بایستی دارای هوای کافی، تازه و مطبوع و نور مناسب باشد. جمع آوری کود و فضولات از مهمترین عامل کاهش آلودگی و کاهش نفوذ بیماری به دام است. بدن دام بخصوص، پستان و اطراف آن و کشاله ران در قسمت داخلی نبایستی آلوده به کود و فضولات باشد.
 
 

۲- بیماری :

بعضی از بیماری های مثل بروسلوز وسل می توانند از طریق شیر و فرآورده های آن به انسان منتقل شوند. مهم ترین مسئله ای که دامدار بایستی به آن توجه کند بیماری ورم پستان است. این بیماری علاوه بر کاهش تولید شیر سبب آلودگی شیر و غيرقابل مصرف شدن آن می شود.
 
نگهداری دام مبتلا به ورم پستان در کنار سایر دام ها و یا دوشیدن این دامها همراه با دام های سالم، سبب انتشار بیماری به بقیه و کاهش تولید شیر تا ۵۰ درصد می شود. دام های بیمار و تب دار آلودگی را به شیر منتقل می کنند . بیماریهای مختلفی از طریق شیر به افراد شیردوش در گاوداری ها و یا کارگر شیردوشی و همچنین افراد مصرف کننده شیر منتقل می شود.

در چارپا میتوانید قیمت گوساله زنده و گاو و همچنین دیگر دام و طیور را ببینید و خرید یا فروش انجام دهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد